I wish I had a river so long I would teach my feet to fly
HEIDI BARKUN I wish I had a river so long I would teach my feet to fly Beeswax, oil paint, sand, thirteen stones
I wish I had a river so long I would teach my feet to fly
2013
Beeswax, oil paint, sand, thirteen stones
122 cm x 157 cm
HEIDI BARKUN I wish I had a river so long I would teach my feet to fly Detail
I wish I had a river so long I would teach my feet to fly
Detail

HEIDI BARKUN I wish I had a river so long I would teach my feet to fly

HEIDI BARKUN I wish I had a river so long I would teach my feet to fly


HEIDI BARKUN I wish I had a river so long I would teach my feet to fly

HEIDI BARKUN I wish I had a river so long I would teach my feet to fly Detail
I wish I had a river so long I would teach my feet to fly
Detail